top of page

Autocontrole

Audits autocontrole

autocontrole.jpg

Op vraag van de klant kan Quality Control audits autocontrole uitvoeren. Op basis van het resultaat van deze audits kan er aan het bedrijf een statuut van “met een gevalideerd autocontrolesysteem” toegekend worden. Deze audit dient elke drie jaar herhaald te worden om dit statuut, en de eraan gekoppelde voordelen, te behouden. Tijdens zo’n audit komt het volledige kwaliteitssysteem van het bedrijf aan bod, op basis van een door het FAVV vastgelegde checklist, gebaseerd op de gids die voor de klant van toepassing is. De betreffende gids kan u vinden via het FAVV.

Quality Control is erkend door het FAVV voor het uitvoeren van audits autocontrole voor volgende autocontrolegidsen:

 • G-003: slagerij

 • G-007: detailhandel (vb. supermarkt)

 • G-039: groothandel

 • G-023: horeca

 • G-044: B2C algemeen (vb. ijskraam, take-away, gecombineerde activiteiten zoals beenhouwerij en supermarkt)

Bedrijven die hun autocontrolesysteem laten certificeren kunnen genieten van een aantal voordelen:

 • Onafhankelijke doorlichting van het volledige kwaliteitssysteem

 • Bij gunstig eindresultaat:

  • Voor de sector B2C: een smiley om te afficheren 

  • Minder inspecties door het FAVV

  • 75% vermindering van uw heffing aan het FAVV gedurende 3 jaar

Bij een audit worden minimaal de volgende zaken gecontroleerd:

 • Toelating / erkenning FAVV

 • Specificaties producten

 • Overzicht leveranciers

 • Klachtenregister

 • Systeem van traceerbaarheid

 • Kennis meldingsplicht

 • Kalibratie meettoestellen (thermometers)

 • Registraties m.b.t. reiniging en ontsmetting

 • Afvalbeheer

 • Ongediertebestrijding


De punten zijn ook opgenomen in de checklist die de auditor zal gebruiken tijdens de audit. Kleine ondernemingen genieten van een aantal versoepelingen, deze staan ook vermeld in de gids.

bottom of page